آخرین خبرها

اثر ارسالی از ماهیه سلاق

به سرگردانی واژه ها قسم به روسیاهی قلم ای سپید بی انتها! ای پیام اور صلح! نمی دانم تورا چه بنامم سایه ؟ آنگاه که دخترکان وحشت زده در خنکای وجودت آرام گرفته اند ! دریا؟ دمی، آرام و گاه بی قرار ویک لشکر ، غریق امواج نگاهت اما آن …

بیشتر بخوانید »