بایگانی/آرشیف روزانه: دی ۲۹, ۱۳۹۹

اثر ارسالی از حسین پائین محلی

جمهوری اسلامی وقاسم سلیمانی :عبوراز تروریسم دولتی بین الملل امریکایی به روزگارنو ۱_تاریخ جدید را از دوران رنسانس تاانقلاب اسلامی میتوان به دو دوره تقسیم کرد وانقلاب اسلامی راهم درسطح کلان به دو دوره.دوره ای که بعداز انقلاب ما درسیاست خارجی از جنبشهای ازادیخواه واسلامی حمایت سیاسی ومعنوی وتبلیغاتی داشتیم …

بیشتر بخوانید »